חגיגת טורקיזים


חגיגת טורקיזים


חגיגת טורקיזים


חגיגת קורלים אדומים
שרשרת פנינה מאיורקה סגול

חגיגת קורלים אדומים


כתובת: צביה ויצחק 50, ירושלים  |  בנייד:050-8665820 או בטלפון: 6768888 – 02 |  דוא"ל: s13@012.net.il